Κυριακή 28 Μαῒου, 11 π.μ.

Σε συνέχεια της 1ης συνάντησης για την Υγεία της Μαχόμενης Εργατικής Κίνησης στις 23/4/23, θα πραγματοποιηθεί την ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Μαῒου 2023 και ώρα 11 το πρωί και στον ίδιο χώρο των Συλλογικών δράσεων του 18 Ανω – Μπόταση 11 (1ος όροφος), η 2η συνάντηση εργαζομένων και αλληλέγγυων στο χώρο της Υγείας ώστε να συνεχιστεί η συζήτηση και να οργανωθούν συλλογικές, ανατρεπτικές δράσεις μέσα στην κοινωνία για την υπεράσπιση του πολύτιμου αγαθού της Υγείας.