Μαχόμενη Εργατική Κίνηση

Πραγματοποιήθηκε μια πολύ εποικοδομητική συνάντηση της Μαχόμενης Εργατικής Κίνησης στις 23 Απρίλη 2023.

Συμμετείχαν δεκάδες άτομα, εργαζόμενοι στο ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα καθώς και αλληλέγγυοι σε Κοινωνικά Ιατρεία.

Έγινε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Κατατέθηκαν προβληματισμοί, διαπιστώσεις, αγωνίες.

Ο χώρος της Υγείας είναι κατακερματισμένος και υπό διάλυση. Εργαζόμενοι με πολλές διαφορετικές σχέσεις εργασίας στον ίδιο χώρο (αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εργολαβικοί, ΕΣΠΑ κ.λπ.), τρομοκρατία, απαξίωση των εργαζομένων, κούραση, παραίτηση…

Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι είναι ανάγκη να οργανωθούμε στη Μαχόμενη Εργατική Κίνηση, να εμπνευστούμε από το όραμα μιας άλλης Υγείας, ενάντια στην εμπορευματοποίηση, την ιδιωτικοποίηση, την πολυδιάσπαση, την παραίτηση. Να συσπειρώσουμε στον αγώνα τούς εργαζόμενους όσο και τον ντόπιο πληθυσμό. Αναφέρθηκε το παράδειγμα του Κέντρου Υγείας Πετραλώνων. Κάθε επιμέρους αίτημα πρέπει να συνδέεται με τα βασικά δομικά αιτήματα που αφορούν το ίδιο το καπιταλιστικό κίνημα. Η πάλη για τα μεταβατικά αιτήματα στο χώρο της Υγείας είναι κρίσιμη.

Συμφωνήθηκε να συνεχιστεί η συζήτηση σε μια επόμενη αντίστοιχη συνάντηση, να υπάρξει και διαδικτυακή ανταλλαγή σκέψεων και προβληματισμών ώστε να οργανωθούν συλλογικές, ανατρεπτικές δράσεις μέσα στην κοινωνία για την υπεράσπιση του πιο πολύτιμου αγαθού, της Υγείας.