Νέοι ταξικοί φραγμοί στο "νέο Λύκειο"

Νέοι ταξικοί φραγμοί στο “νέο Λύκειο”

Στις αρχές Σεπτέμβρη, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το “Νέο Λύκειο”, που αφορά τις αλλαγές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ – ΤΕΙ της χώρας. Οι εξαγγελίες των προηγούμενων μηνών, για κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων και μαζί με αυτές και των υπάρχοντων ταξικών φραγμών στα σχολεία, διαψεύδονται από τα ίδια τα κυβερνητικά σχέδια, όπως αυτά παρουσιάστηκαν.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημιουργούν ένα ακόμα πιο ταξικό και εντατικό σχολείο, μαθητές διαφορετικών “ταχυτήτων”, αλλά και πανεπιστημιακές σχολές Α και Β κατηγορίας. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, στο τέλος της Β’ Λυκείου οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν μηχανογραφικό 10 σχολών που προτιμούν.

Βάση αυτών των μηχανογραφικών τα ΑΕΙ – ΤΕΙ θα κατατάσσονται σε σχολές υψηλής και χαμηλής προτίμησης, οι δεύτερες θα είναι τα “τμήματα ελεύθερης πρόσβασης (ΤΕΠ)”, στις οποίες οι φοιτητές θα μπαίνουν με το απολυτήριο λυκείου.

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι όσοι μαθητές δεν συμπληρώσουν το μηχανογραφικό 10 επιλογών χάνουν το δικαίωμα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την χρονιά και στις δύο κατηγορίες σχολών.

Η Γ’ Λυκείου μετατρέπεται σε μια καθαρά προπαρασκευαστική τάξη, όπου οι μαθητές θα διδάσκονται τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού που έχουν διαλέξει.

Στο τέλος του έτους, οι πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στις σχολές υψηλής ζήτησης όχι μόνο δεν καταργούνται, αλλά θα συνοδεύονται με επιπλέον εξετάσεις σε τοπικό επίπεδο (Δήμο/Νομό) των μαθημάτων προσανατολισμού για την απόκτηση του απολυτηρίου.

Ο βαθμός απολυτηρίου θα διαμορφώνεται από αυτές τις εξετάσεις κατά 40% και από τον βαθμό των τετραμήνων κατά 60%.

Τέλος ο βαθμός των μαθητών που θα επιλέγουν να δώσουν και πανελλήνιες εξετάσεις (στα ίδια μαθήματα προσανατολισμού), θα διαμορφώνεται κατά 90% από τις πανελλαδικές και κατά 10% από το απολυτήριο.

Οι παραπάνω αλλαγές αλλάζουν το υπάρχον τοπίο προς το χειρότερο.

Στην πραγματικότητα προετοιμάζει μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή στην ανώτατη εκπαίδευση, καθώς θεσμοθετεί πως οι συχνά απομακρυσμένες σχολές (κυρίως ΤΕΙ), με χαμηλές βάσεις, χωρίς υποδομές και καθηγητές αλλά ακόμα συχνότερα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, κατατάσσονται πρακτικά σε σχολές ” Β’ κατηγορίας”, για “μαθητές” αντιστοίχως ” Β’ κατηγορίας”…

Ταυτόχρονα ο αποκλεισμός των μαθητών, που δεν συμπλήρωσαν μηχανογραφικό στην Β’ Λυκείου, από την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ωθεί τους μαθητές είτε να “τα παρατήσουν”, είτε να εγγραφούν στις δραματικά υποβαθμισμένες επαγγελματικές/τεχνικές σχολές (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΙΕΚ) της μαθητείας (δηλ. απλήρωτης και ανασφάλιστης εργασίας).
Ε.Ι.