Ο επιμένων ελληνικά… σκουπίδια

του Γιάννη Πευκιώτη