Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Το λουκέτο στον ΕΟΠΥΥ και η «μεταβατική» όπως εύσχημα ονομάζεται η ανασύστασή του με το όνομα ΠΕΔΥ έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλους τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

Όλες οι ιατρικές γνωματεύσεις που εμπίπτουν στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) απαιτούν, πριν από κάθε αγορά ιατρικών προϊόντων ή υπηρεσιών, έγκριση ελεγκτή ιατρού, ειδικότητα που καταργήθηκε μαζί με τον ΕΟΠΥΥ.

Για να καλυφθεί το σχετικό κενό, ανατέθηκαν, προσωρινά, καθήκοντα ελεγκτών  σε ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και των κέντρων υγείας με αποτέλεσμα το συνωστισμό όλων των ασφαλισμένων όλων των ταμείων στα νοσοκομεία. Οι συγκεκριμένες παροχές θεωρούνται παροχές σε είδος και το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εξυπηρετεί μέσω των τμημάτων παροχών τους ασφαλισμένους του με την έκδοση εγκριτικών αποφάσεων αντίστοιχων πληρωμών.

Όμως η κατάργηση των ελεγκτών ιατρών αλλά και των τοπικών Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΥΕ), πέραν των παροχών σε είδος, είχε μπλοκάρει και τις παροχές σε χρήμα, κυρίως την παροχή αδειών ασθενείας σε ασφαλισμένους.

Πλέον, με οδηγίες που εξέδωσε (28/2/14) ο ΕΟΠΥΥ δημιουργούνται επτά ΑΥΕ σε Αττική και μια σε Θεσσαλονίκη και καμία προς το παρόν στους υπόλοιπους νομούς της χώρας.

Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεούνται πλέον να καταθέτουν όλες τις προτάσεις για άδεια ασθενείας (πλην αυτών που έπονται νοσηλείας και για ένα 15θήμερο μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί από ελεγκτή ιατρό) στις τοπικές διοικητικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ οι οποίες σύμφωνα με έναν καταμερισμό ανά νομό αποστέλλουν όλες τις προτάσεις αδείας από νοσοκομεία, συμβεβλημένους ιατρούς ή μη, στις ΑΥΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία σημαίνει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην διεκπεραίωση των αδειών των ασφαλισμένων της επαρχίας (αλλά και Αθήνας, Θεσσαλονίκης αφού μειώθηκαν δραστικά οι ΑΥΕ που λειτουργούσαν μέσα σε κάθε εγκατάσταση ΙΚΑ) αφού θα γίνεται ένα ταξίδι χαρτιών μπρος-πίσω για την λήψη της άδειας και κατ’ επέκταση μεγάλη καθυστέρηση στην εκταμίευση των αναλογούντων ποσών που δικαιούται ο εργαζόμενος.

Πρόσθετα προβλήματα παρουσιάζονται για τους ίδιους λόγους στη διεκπεραίωση ατυχημάτων (εργατικών και εξωεργατικών) τα οποία οφείλουν να εξετάζονται από ΑΥΕ τόσο για τη χορήγηση αδειών ατυχήματος αλλά και της συσχέτισης της πάθησης με το ατύχημα (αιτιώδης σύνδεσμος) και τα οποία πρέπει επίσης να αποστέλλονται στις ΑΥΕ.
Το λουκέτο στον ΕΟΠΥΥ δεν πρόκειται να βελτιώσει ούτε στο ελάχιστο το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών, ούτε φυσικά να βελτιώσει σε έναν ασθμαίνοντα κι εξαθλιωμένο πληθυσμό τις υπηρεσίες υγείας.

Αντίθετα, το εσπευσμένο λουκέτο οφείλεται στην απόλυτη ανάγκη τήρησης των μνημονιακών αναγκών ώστε να ευημερούν οι αριθμοί και να δυστυχούν οι άνθρωποι.

5/3/14

Γιάννης Χατζηγιάννης
Εργαζόμενος ΙΚΑ Βόλου