Την παραίτησή του υπέβαλε όλο σχεδόν το διοικητικό συμβούλιο του Λαογραφικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και η ταμίας, με επιστολή τους στην υπουργό Πολιτισμού. Οι παραιτηθέντες, καθηγητές πανεπιστημίων οι περισσότεροι, καταγγέλλουν ότι οι αποφάσεις και το έργο του Δ.Σ. υπονομεύτηκαν συστηματικά από προϋπάρχουσες ομαδώσεις μέσα στο χώρο του Μουσείου με κομματικές και ιδεολογικές διασυνδέσεις, που διεκδικούν για τον εαυτό τους ρόλο των θεματοφυλάκων του… «πατριωτισμού». Φαίνεται ότι το κυνήγι μαγισσών δεν γίνεται μόνο από τους οπαδούς της «Ελλάς ή Τέφρα» που βγαίνουν στους δρόμους με μαχαίρια αλλά και στα πολύ υψηλά στρώματα της κοινωνίας και σε θεσμούς επιστημονικούς που θέλουν να τους χειραγωγούν με γνώμονα τον επαρκή πατριωτισμό και όχι την αλήθεια, όπως θα ήθελε το Διονύσιος Σολωμός…

Η επιστολή παραίτησης γράφει:

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Για εμάς, τα υπογράφοντα μέλη του Δ.Σ. του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ., ο απώτερος στόχος ενός μουσείου, γενικά, και του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ., ειδικά, δεν περιορίζεται στην απλή συγκέντρωση, συντήρηση, ταξινόμηση και έκθεση αντικειμένων καλλιτεχνικής, ιστορικής, εθνικής, εθνοτικής σημασίας. Ένα μουσείο αποτελεί πλαίσιο κοινωνικοποίησης και χώρο συνομιλίας με τις πολύπλευρες διαστάσεις του παρελθόντος ενεργοποιώντας τους επισκέπτες στη συμμετοχική παραγωγή της γνώσης.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας δώσαμε ιδιαίτερη σημασία:

  • Στην παραγωγή γνώσης μέσα από το ίδιο το μουσείο, αλλά και σε συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα και άλλους φορείς.
  • Στη διαφάνεια στις διοικητικές και ερευνητικές διαδικασίες και στη δημιουργία ενός Νέου Οργανισμού του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ.
  • Στην εξωστρέφεια προς την πόλη και πέρα από αυτήν και στην αξιοποίηση της ψηφιακής συνθήκης ως επικοινωνιακού εργαλείου.
  • Στην υπέρβαση της επιστημονικά ξεπερασμένης άποψης περί στατικότητας της παράδοσης με μία πλουραλιστική προσέγγιση του πολιτισμού, όπου η λαϊκή δημιουργία συνομιλεί δυναμικά με νέους-ες δημιουργούς.
  • Στη στελέχωση με επιπλέον μόνιμο προσωπικό.
  • Στην αναζήτηση πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης.

Όμως, οι αποφάσεις και το έργο του Δ.Σ. υπονομεύτηκαν συστηματικά από προϋπάρχουσες ομαδώσεις μέσα στο χώρο του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ. με κομματικές και ιδεολογικές διασυνδέσεις, που διεκδικούν για τον εαυτό τους ρόλο θεματοφυλάκων «πατριωτισμού». Επικαλούμενοι-ες προσχηματικά τον «εθνικό χαρακτήρα» του Μουσείου, αναλαμβάνουν ρόλο επικυρωτή των φρονημάτων ατόμων και θεσμών και κατηγοριοποιούν πρόσωπα και δράσεις σε «πατριωτικές» και «μη πατριωτικές», αντιμετωπίζοντας το Λ.Ε.Μ.Μ.Θ. ως ιδιοκτησιακό πεδίο ικανοποίησης προσωπικών και συλλογικών συμφερόντων. Παράλληλα βιώσαμε τα τελευταία χρόνια τις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις κρατικών θεσμών αναφορικά με τη διοικητική και λειτουργική επάρκεια του Μουσείου.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας πορευτήκαμε με ευθύνη και δημοκρατικότητα στην αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων με στόχο όχι απλώς την υπέρβαση αλλά την εξάλειψη των παραπάνω παθογενειών. Όμως, οι πρόσφατες παρεμβάσεις στο έργο μας υπερβαίνουν κάθε όριο. Έχοντας επίγνωση της βαρύτητας της πράξης μας, ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΟΜΑΔΙΚΑ για να διαφυλάξουμε την επιστημονική, ακαδημαϊκή και ηθική ακεραιότητα που διέπει το διοικητικό και ερευνητικό μας έργο και το κύρος του Λ.Ε.Μ.Μ.Θ. ως δημοσίου θεσμού. Ευελπιστούμε η απόφασή μας αυτή να οδηγήσει σε μια ριζική επανεξέταση και αναθεώρηση πρακτικών που εκθέτουν το Υπουργείο Πολιτισμού.

Με τιμή,

Τακτικά μέλη του Δ.Σ.
Βασίλης Νιτσιάκος,  Καθηγητής, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πρόεδρος
Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος
Ελένη Καλλιμοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ταμίας
Ευτυχία Βουτυρά, Καθηγήτρια (αφυπηρετήσασα), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Δημήτρης Αρκούδης, Δικηγόρος

Αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.
Ελευθερία Δέλτσου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Βασιλική Κράββα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σπύρος Γαρουνιάτης, Οικονομολόγος, Bsc-Msc-Mphil
Ρωξάνη Κωστατζίκη, Δικηγόρος
Ανδρέας Παπουκίδης, Καθηγητής Φυσική Αγωγής με Ειδικότητα στον Ελληνικό Παραδοσιακό Χορό