ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ CRITIQUE ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΣΑΒΒΑ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΤΗΣ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ CRITIQUE ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ομιλία του συντρόφου Σάββα Μιχαήλ,  στις 10 Νοεμβρίου 2015, στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου  της Γλασκόβης, οργανωμένη από την Critique και βιντεοσκοπημένη από το Τμήμα Κινηματογραφικών Σπουδών.