Παραμένουν οι μειώσεις στις νέες συντάξεις

Τις τελευταίες μέρες, η κυβέρνηση παίζει με τον…πόνο των νέων συνταξιούχων. Με αφορμή διατάξεις τις οποίες κατάθεσε στη Βουλή στις 4/12 διαρρέει πως “σώζονται” και οι ”νέες” συντάξεις. Ωστόσο, η αλήθεια είναι άλλη : Μόνο οι “προσωπικές διαφορές” άνω του 20% στις νέες συντάξεις του 2016 -2018 δεν καταργούνται το 2019. Αντίθετα, οι αρνητικές “προσωπικές διαφορές” έως 20% θα παραμείνουν. Παράλληλα, οι συντάξεις τις οποίες θα αιτηθούν οι ασφαλισμένοι από το 2019 και έπειτα θα κοπούν έως 40%, χωρίς αναγνώριση καμίας ”προσωπικής διαφοράς”. Εξάλλου θα “παγώσουν” όλες οι συντάξεις έως το 2022.
Αυτό προκύπτει από τις διατάξεις του υπουργείου Εργασίας σε σχέση με ο,τι αφορά τις νέες συντάξεις, δηλαδή εκείνες τις συντάξεις τις οποίες αιτούνται οι ασφαλισμένοι από την 13η Μαΐου 2016 και έπειτα. Αυτό σημαίνει πως οι κυβερνητικές διαρροές, περί γενικής “διάσωσης” των νέων συνταξιούχων, δεν ισχύουν στην πράξη, καθώς η όποια “διάσωση” αφορά ορισμένες μόνο περιπτώσεις νέων συντάξεων.
Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προτείνει να μην καταργηθούν το 2019 οι αρνητικές “προσωπικές διαφορές” των νέων συντάξεων του 2016-2018, οι οποίες ξεπέρασαν το 20%. Η ρύθμιση αυτή, όμως, δεν αφορά όσες νέες συντάξεις εμφάνισαν αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω από 20%. Αυτές θα παραμείνουν μειωμένες στο ακέραιο. Παράλληλα, από το 2019, όλες οι αιτήσεις θα οδηγούν σε συντάξεις μειωμένες χωρίς καμία “προσωπική διαφορά”. Εξάλλου, όλες οι νέες συντάξεις (όπως και οι παλιές) δεν θα δουν καμία αύξηση για την επόμενη τετραετία.
Πιο αναλυτικά, ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016 προβλέπει πως όλες οι συντάξεις που θα αιτηθούν ασφαλισμένοι μετά την 13η Μαΐου 2016 θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα.
Αν μετά τον υπολογισμό τους βάσει νόμου Κατρούγκαλου (v. 4387/2016) ανέλθουν σε επίπεδο χαμηλότερο σε σχέση με εκείνο το οποίο θα ανερχόντουσαν βάσει των διατάξεων που ίσχυαν προ του νόμου Κατρούγκαλου, τότε θα προέκυπτε μία αρνητική “προσωπική διαφορά”.
Αν αυτή η αρνητική “προσωπική διαφορά” ήταν πάνω από 20% τότε θα ίσχυαν τα εξής:
* Για όσους αιτήθηκαν σύνταξη από τις 13/5/2016 έως 31/12/2016, θα διατηρούνταν το 50% της αρνητικής “προσωπικής διαφοράς” και το άλλο 50% θα κόβονταν.
* Για όσους αιτήθηκαν σύνταξη από 1/1/2017 έως 31/12/2017, θα διατηρούνταν το 33% της αρνητικής “προσωπικής διαφοράς” και το άλλο 67% θα κόβονταν.
*Για όσους αιτήθηκαν (ή αιτηθούν δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το 2018) σύνταξη από 1/1/2018 έως 31/12/2018, θα διατηρούνταν το 25% της αρνητικής “προσωπικής διαφοράς” και το άλλο 75% θα κόβονταν.
Να σημειωθεί πως ο νόμος Κατρούγκαλου δεν έκανε καμία πρόβλεψη διατήρησης αρνητικής “προσωπικής διαφοράς” για όσους κάνουν αίτηση για σύνταξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.
Με διάταξη που πέρασε το υπουργείο Εργασίας το 2017 (νόμος 4472), προβλεπόταν ότι οι αρνητικές “προσωπικές διαφορές” (άνω του 20%) των συντάξεων που αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ 13/5/2016 – 31/12/2018, θα καταβαλλόταν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2018.
Έτσι, σύμφωνα με όσα προέκυπταν από την παραπάνω διάταξη, από την 1η/1/2019 θα καταργούνταν οι παραπάνω αρνητικές ”προσωπικές διαφορές”.
Ακριβώς τη διάταξη του 2017 έρχεται τώρα με την προτεινόμενη διάταξη να καταργήσει η κυβέρνηση.
Αυτό σημαίνει πως οι κατ’ έτος (50% για το 2016, 33% για το 2017 και 25% 2018) αρνητικές “προσωπικές διαφορές” θα διατηρηθούν το 2019, δηλαδή δεν θα κοπούν.
Ωστόσο, με βάση όλα τα παραπάνω, ισχύουν τα ακόλουθα:
* Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την προτεινόμενη διάταξη, οι συντάξεις τις οποίες αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μεταξύ 13/5/2016 – 31/12/2018 και για τις οποίες προέκυψε αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω από 20%, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται μειωμένες.
Και αυτό γιατί δεν υπάγονταν στις διατάξεις περί διατήρησης της αρνητικής ”προσωπικής διαφοράς” (άνω του 20%), έπειτα της κατάργησης της και τώρα, όπως προτείνει η κυβέρνηση, δεν υπάγονται στις διατάξεις περί της διατήρησης της.
*Συνεχίζει να ισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία “προστασία” των αρνητικών “προσωπικών διαφορών” (είτε έχουν αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω του 20%, είτε έχουν άνω του 20%) που θα προκύψουν για όσες συντάξεις αιτηθούν οι ασφαλισμένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Με άλλα λόγια, οι συντάξεις αυτές θα υποστούν το μάξιμουμ των μειώσεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό τους βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή έως και 40% για ορισμένες περιπτώσεις.
* Από το 2019 έως το 2022, όλες οι νέες συντάξεις (είτε έχουν αρνητική “προσωπική διαφορά” κάτω του 20%, είτε έχουν άνω του 20%) θα υποστούν το “πάγωμα” το οποίο προβλέπει η έκθεση της Κομισιόν για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας.
Ο λόγος για τη μη καταβολή των ονομαστικών αυξήσεων, ανάλογα με την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου. Έτσι οι νέες συντάξεις του 2016-2018, θα υποστούν, κατά την επόμενη τετραετία, έμμεσες μειώσεις (κοντά στο 1,5%-2% σύμφωνα με άτυπες προβλέψεις) στο πραγματικό επίπεδο τους, καθώς ενώ θα ανεβαίνει ο πληθωρισμός (εφόσον επαληθευθούν οι επίσημες προβλέψεις), αυτές θα μένουν στο ίδιο επίπεδο.
Δ.Κ.