ΠΑΤΡΑ: Δίδακτρα και σε προπτυχιακό επίπεδο στην Αρχιτεκτονική Σχολή

 

 

 

Ανταπόκριση

 

Πρόταση για δίδακτρα σε προπτυχιακό επίπεδο κατέθεσε την Τετάρτη 2 Μαΐου στην συνέλευση του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πάτρας, αλλά και στους φοιτητές, ο πρόεδρος της σχολής Γ. Πανέτσος.

Μέσα από μια εκτενή εισήγηση για την κατάσταση του τμήματος και την αδυναμία του να συνεχίσει να λειτουργεί με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ο πρόεδρος αξιοποιεί την δυνατότητα που του δίνει ο ψηφισμένος νόμος Γαβρόγλου, αυτή της αυτοχρηματοδότησης των ιδρυμάτων.

Η πρόταση αφορά στην δημιουργία ενός παραρτήματος, “ερευνητικού πυρήνα”, του τμήματος στην Αθήνα, στο οποίο οι φοιτητές – κάτοικοι Αθηνών. Και αυτό γιατί το τμήμα δεν μπορεί να “φιλοξενήσει” τους φοιτητές αυτούς, αυτοί θα πρέπει να καταβάλλουν δίδακτρα 150 ευρώ/μήνα (1800 ευρώ/έτος) Τα δίδακτρα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη του κενού της κρατικής χρηματοδότηση. Προτείνεται, επίσης, συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών, γύρω από την κρίση και τα αστικά φαινόμενα στο “υποβαθμισμένο κέντρο” των Αθηνών.

Σύμφωνα με τον συντάκτη της πρότασης, πρόκειται για μία πρόταση που παρέχει “πρωτοφανή κοινωνική μέριμνα”, αφού θα ελαφρύνει οικονομικά τις οικογένειες των φοιτητών, θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση των εγκαταστάσεων της Πάτρας, ταυτόχρονα με την ενίσχυση της “κοινωνικής δράσης” του τμήματος.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρηματοδότηση του τμήματος, δεν επαρκεί για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων και την μισθοδοσία των συμβασιούχων καθηγητών και διοικητικού προσωπικού. Ταυτόχρονα τα διαχρονικά προβλήματα του τμήματος, της ακαταλληλότητας των εγκαταστάσεων, της αναντιστοιχίας εισακτέων φοιτητών και μόνιμων καθηγητών (ΔΕΠ), έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της διαρκούς μείωσης της χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την ετήσια αύξηση των εισακτέων. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Αρχιτεκτονική ΕΜΠ και του Πανεπιστημίου Πατρών, διαθέτει 79 μέλη ΔΕΠ και 19 αντίστοιχα, ενώ δέχονται σχεδόν ισάριθμους εισακτέους.

Επιπλέον η αδυναμία εύρεσης επενδύσεων από ιδιώτες στο τμήμα αποδίδεται στην απουσία κεντρικού σχεδιασμού από το Υπ. Παιδείας για τις αρχιτεκτονικές σπουδές και στην πληθώρα αρχιτεκτόνων.

Σε συνάντηση του φοιτητικού συλλόγου με την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών την Πέμπτη 3 Μαΐου που πραγματοποιήθηκε μετά την παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν οι φοιτητές, η δεύτερη υποστήριξε, ότι τα παραπάνω δεν υπάρχει περίπτωση να εφαρμοστούν, ενώ εν πολλοίς απέδωσε την συγκεκριμένη πρόταση στις προσωπικές θέσεις του ίδιου του προέδρου του τμήματος.

Ε.Ι.