Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων είναι ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα που λειτουργεί με ανοιχτές εβδομαδιαίες συνελεύσεις. Αποτελείται από τα Κοινωνικά ιατρεία Εξαρχείων, Νέας Σμύρνης, Ιλίου και Αγίου Νεκταρίου Βόλου.

Δημιουργήθηκε κατά την περίοδο του πρώτου lockdown από ανθρώπους και μέλη των παραπάνω κοινωνικών ιατρείων, που πήραν την απόφαση παράλληλα με τους αναγκαίους αγώνες για ένα σύστημα υγείας με δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα, να δράσουν δίνοντας λύση στο εδώ και στο τώρα, μέσα από τη δημιουργία ενός Δικτύου το οποίο θα αντιπαραβάλλει στην πράξη ένα διαφορετικό χώρο και τρόπο οργάνωσης της υγείας στη βάση όχι της φιλανθρωπίας, αλλά της κοινωνικής αλληλεγγύης, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, ενάντια σε ιδιωτικά συμφέροντα, ενάντια σε ιεραρχίες και την αυθεντία των “ειδικών”.

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων (Εξαρχείων, Ν. Σμύρνης, Ιλίου, Αγ. Νεκταρίου Βόλου) παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και Ψυχικής Υγείας, με σεβασμό στον άνθρωπο και την οδύνη του. Αγωνίζεται μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς της Δημόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας ενάντια στην καταστροφική, ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας, πολιτική της κυβέρνησης, για την στήριξη, με κάθε μέσον, του ΕΣΥ και των λειτουργών του, για δωρεάν και υψηλού επιπέδου Υπηρεσίες Υγείας και ψυχικής Υγείας για όλους τους κατοίκους της χώρας, χωρίς διακρίσεις που μπορεί να προκύπτουν από την καταγωγή, το φύλο ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό και οδηγούν συνήθως στον αποκλεισμό διάφορων κοινωνικών ομάδων.

Βασική πεποίθηση και μέλημα όλων όσων εμπλέκονται στο Δίκτυο αποτελεί η ισότητα όσον αφορά στη συμμετοχή των ατόμων στη λήψη κοινών αποφάσεων και ο συλλογικός αγώνας με όραμα μια άλλη Υγεία και Ψυχική Υγεία, χειραφετητική και ανθρώπινη σε μια άλλη κοινωνία, ελεύθερη από τα καπιταλιστικά δεσμά. Για αυτό και μάχεται καθημερινά και με διαφορετικούς τρόπους για τη δημιουργία των όρων κοινωνικής ανατροπής και απελευθέρωσης. Κάθε άτομο που το επιθυμεί, είναι ευπρόσδεκτο να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα κοινωνικά ιατρεία και να στηρίξει αυτή την προσπάθεια για ισότιμη και δωρεάν υγεία προς όλους.

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων (Εξαρχείων, Ν. Σμύρνης, Ιλίου, Αγ. Νεκταρίου Βόλου):

• Δίνει καθημερινά τη μάχη, μαζί με όλα τα θύματα της συστημικής κρίσης, για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, ψυχικού και σωματικού.

• Δίνει συλλογικά τη μάχη ενάντια στην εμπορευματοποίηση της Υγείας και όλων των ανθρώπινων σχέσεων.

• Δίνει συλλογικά τη μάχη ενάντια στην ψυχιατρικοποίηση κοινωνικών φαινομένων και συμπεριφορών, ενάντια στις κοινωνικές προκαταλήψεις, τις ρατσιστικές διακρίσεις και τους αποκλεισμούς.

• Δίνει τη μάχη για να ακουστεί η φωνή και αυτών πού δεν έχουν φωνή.

• Δίνει τη μάχη, μαζί με ολόκληρη την κοινωνία ενάντια στο φασισμό

• Δίνει τη μάχη για το άνοιγμα των κοινωνικών ιατρείων στα κοινωνικά κινήματα, μέσα από μια πολύμορφη και σε πολλά επίπεδα, δράση, που θα συσπειρώνει όλους τους καταπιεσμένους, όλους τους παρίες, όλους τους «από κάτω», όλες τις μορφές αντίστασης στη θανατοπολιτική, στον ψυχικό και το σωματικό θάνατο που επιβάλει ο καπιταλισμός στην παρακμή του.

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων, μαζί με όλες τις συλλογικότητες, αγωνιζόμαστε για:

• Την ισότιμη συμμετοχή όλων όσων εμπλέκονται στη διαδικασία του κοινωνικού ιατρείου, είτε παρέχοντας, είτε λαμβάνοντας, όποιου τύπου προέλευσης και μορφής φροντίδα ψυχικής υγείας.

• Για μια άλλη φροντίδα ψυχικής υγείας σε μια ελεύθερη κοινωνία, χωρίς τα καπιταλιστικά δεσμά, συμμετέχοντας στην αλυσίδα της αλληλεγγύης, μέσα από τη γενική συνέλευση και την υλοποίηση των αποφάσεών της στην πράξη.

• Για το άνοιγμα των κοινωνικών ιατρείων στην κοινωνία και στα κοινωνικά κινήματα, μέσα από μια πολύμορφη και σε πολλά επίπεδα δράση, που θα συσπειρώνει όλους τους καταπιεσμένους, όλους τους «παρίες», όλους τους «από κάτω», όλες τις μορφές αντίστασης στον ψυχικό και το σωματικό θάνατο που επιβάλει ο καπιταλισμός στην παρακμή του, δημιουργώντας έτσι ένα μεγάλο ποτάμι κοινωνικής ανατροπής και απελευθέρωσης.

• Για τη δημιουργία των όρων κατάργησης της ψυχικής και κοινωνικής αλλοτρίωσης.

• Για την πανανθρώπινη χειραφέτηση.

Η εβδομαδιαία συνέλευση του Δικτύου Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα στις 19:00. Όποιος/α θέλει να συμμετέχει μπορεί να στέλνει email στο koinonikaiatreia@gmail.com

Η Αλληλεγγύη και η αλληλοβοήθεια είναι τα όπλα μας!!

Δίκτυο Αλληλεγγύης Κοινωνικών Ιατρείων

(Εξαρχείων, Ν. Σμύρνης, Ιλίου, Αγ. Νεκταρίου Βόλου)