Πρωτοβουλία για κλαδικό σωματείο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης

Στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια από το ΣΕΦΚ και την Πρωτοβουλία για ένα κλαδικό σωματείο στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, για την ενοποίηση όλων των εργαζόμενων  σε φροντιστήρια   μέσης   εκπαίδευσης,   κέντρα   ξένων   γλωσσών,   Ινστιτούτα   Επαγγελματικής Κατάρτισης,     κέντρα   διά   βίου   μάθησης   (Κέντρα   Επαγγελματικής   Κατάρτισης,   εργαστήρια ελευθέρων   σπουδών),   κέντρα   μελέτης   για   μαθητές   πρωτοβάθμιας   και   δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,   φροντιστήρια   τριτοβάθμιας   εκπαίδευσης,   κέντρα   πληροφορικής,   κέντρα μεταλυκειακής   εκπαίδευσης,   κολλέγια,   διδασκαλεία   και   κέντρα   ξένων   γλωσσών   στα   ΑΕΙ, φροντιστήρια   ελεύθερου   και   γραμμικού   σχεδίου   και   εκπαιδευτικές   δομές   των   ΟΤΑ   και   του ευρύτερου δημόσιου τομέα με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αλλά  και οποιασδήποτε άλλης δομής ιδιωτικής εκπαίδευσης πλην ιδιωτικών σχολείων.

Ο κατακερματισμός του κλάδου αυτή τη στιγμή, με τη διαφορετική σωματειακή ένταξη εργαζόμενων στην ιδιωτική εκπαίδευση, ιδιάιτερα στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και των ξένων γλωσσών, έρχεται να συμπληρωθεί με τη μαζικοποίηση τα τελευταία χρόνια, των εργαζόμενων σε φροντιστήρια που αφορούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αλλά και την προετοιμασία υποψηφίων για διάφορους διαγωνισμούς του δημοσίου, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν είναι συνδικαλισμένοι.

Η συζήτηση για τη διαμόρφωση αυτού του νέου αναγκαίου κλαδικού σωματείου, δεν αναστέλει τη δράση του ΣΕΦΚ, ενάντια στη μαύρη εργασία, τις απολύσεις, που είναι συχνότατο φαινόμενο στον κλάδο, με παραστάσεις διαμαρτυρίας στις υπηρεσίες του ΣΕΠΠΕ (Επιθεώρηση Εργασίας. Θα λέγαμε μάλιστα, πως η ταυτόχρονη πάλη ενάντια σε κάθε εργοδοτική αυθαιρεσία, είναι προϋπόθεση, για την ανάπτυξη με στέρεα βήματα της Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία κλαδικού σωματείου.

Η διαμόρφωση μιας κοινής και ενιαίας συλλογικής σύμβασης εργασίας, είναι ένα από τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο έντονα, όπως άλλωστε και ευρύτατα τμήματα του ιδιωτικού τομέα εργασίας, στον οποίο όλα τα μνημόνια έχουν σωρεύσει ευρύτατα προβλήματα μισθολογικής καθήλωσης, και έχουν ωθήσει σε επιχειρησιακές και προσωπικές συμβάσεις εργασίας.

Σύντροφοι του Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν στην προσπάθεια.

 

N.Πελ.