Σάμος: Αντεργατικοί εκβιασμοί

H επιχείρησης ΕΜΜ. ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΑΒΕΕ στη Σάμο «απαιτεί» από τον κάθε εργαζόμενο στην επιχείρησή του, ότι θα πρέπει να συμπληρώσει και να του καταθέσει υπογεγραμμένη, υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 <tel:15991986>  άρθρο 8, θεωρημένη μάλιστα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, στην οποία αναφέρει:

 

«δεν συμμετέχω σήμερα και ούτε προτίθεμαι να συμμετάσχω καθ’ όλη την διάρκεια της εργασιακής μου σχέσεως με την επιχείρηση -ΕΜΜ. ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΑΒΕΕ- ως υποψήφιος ή εκλεγείς σε συνδικαλιστικό σωματείο της εργασιακής μου ιδιότητας και ούτε πρόκειται να κάνω χρήση των ευεργετημάτων του νόμου για τα συνδικαλιστικά όργανα. Σε περίπτωση που επιθυμώ να συμμετάσχω ως υποψήφιος συνδικαλιστικού οργάνου δηλώνω ότι θα παραιτηθώ οικιοθελώς από την εργασιακή μου σχέση».

 

Για την επιχείρηση ΕΜΜ. ΖΑΡΜΠΑΝΗΣ ΑΒΕΕ στη Σάμο νόμος είναι το συμφέρον του εργοδότη!

Και επειδή δικαιοσύνη δεν υπάρχει, δικαιώματα και ελευθερίες έχουν καταπατηθεί, και επειδή η κυβέρνηση ετοιμάζει  νέο συνδικαλιστικό αντεργατικό νόμο, για εμάς νόμος είναι το συμφέρον, οι ανάγκες και οι ελευθερίες του εργαζόμενου.