Σχέδιο προοπτικών για τη συγκρότηση της Μαχόμενης Εργατικής Κίνησης

Στη διακήρυξη του 17ου Συνεδρίου του ΕΕΚ αναφέρεται ότι:    “Το ΕΕΚ είναι αποφασισμένο να παλέψει να αναβαθμίσει την θεωρητική του πάλη και την πρακτική του δράση, στην επόμενη περίοδο μέχρι το 18ο Συνέδριο το 2022, ξεπερνώντας παλιά και νέα προβλήματα που έφερε στο φως το 17ο Συνέδριο του Ιουνίου 2021 […] με συγκεντροποίηση και αναβάθμιση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχέδιο προοπτικών για τη συγκρότηση της Μαχόμενης Εργατικής Κίνησης.