ΣΕ "ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ" ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Αντιμέτωποι με επτά παγίδες είναι οι δήμοι για τη νέα σεζόν, 2014 –2015.

1. Στις 29 Αυγούστου εκπνέει η διωρία που έχει δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών για την “εθελοντική” ένταξη 2.000 περίπου, κατά κύριο λόγο, δημοτικών υπαλλήλων στο πρόγραμμα της “ενδοαυτοδιοικητική” κινητικότητας.

2. Η ΚΕΔΕ ζητά “πάγωμα” της παρούσας αξιολόγησης για 75.000 δημοτικούς υπαλλήλους και τη σύσταση τριμερούς επιτροπής διαλόγου μεταξύ ΥΠΕΣ, δημάρχων και δημοτικών υπαλλήλων.

3. Το ΥΠΕΣ βάζει ξανά μπρος τη διαδικασία της αξιολόγησης των δομών των δήμων η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος του 2014 και θα αντιστοιχήσει το πλήθος και τα προσόντα των εργαζομένων και με τις ανάγκες των δήμων.

4. Στις 5 Σεπτεμβρίου λήγει η προθεσμία κατά την οποία οι δήμαρχοι πρέπει να καταθέσουν τα προσχέδιο του προϋπολογισμού τους για την επόμενη οικονομική περίοδο στο “Παρατηρητήριο Οικονομικής και Διοικητικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ .

5. Στις 4 Αυγούστου λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί για την κατάθεση των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα εναρμόνισης επαγγελματικής – οικογενειακής ζωής. Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ φέτος θα υπάρξουν έως 100.000 αιτήσεις για ιδιωτικούς και δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ οι υπάρχουσες θέσεις κυμαίνονται στις 60.000 – 70.000.

6. Στην ΚΕΔΕ πιστεύουν πως υπάρχει λόμπι το οποίο θα θέλει να αποκλείσει τους δήμους από τα κοινοτικά κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ της περιόδου 2014 – 20.

7. Οι δήμοι χρωστάνε 70 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ.

Δ.Κ.