Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Θεσσαλονίκης

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Θεσσαλίας

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Πάτρας

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Πετραλώνων

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Νοτίων Προαστίων

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Τάυρου-Καλλιθέας

ΕΕΚ  –  Κ.Ο. Ιλίου

 

Οργάνωση Επαναστατικής Νεολαίας – περιοδικό Κονσερβοκούτι

Πρωτοβουλία για ένα Ανεξάρτητο Κέντρο Αγώνα Εργατών

Εφημερίδα – ιστολόγιο “Ο Εργάτης”

Υπογείως στην Καλλιδρομίου 94

 

Ιστοσελίδες οργανώσεων της Συντονιστικής Επιτροπής για την Επανίδρυση της 4ης Διεθνούς -CRFI
 

Αμερική Ευρώπη
Workers’ Party (PO)  – Argentina    Marxist Workers’ League (MTL) – Finland
Workers’ Party (PT)  – Uruguay         Workers Revolutionary Party (EEK)– Greece
Opcion Obrera  – Venezuela   Movement for a Communist Workers Party (PCL)– Italy
Worker’s Party Revolutionary (POR) – Chile  
Grupo de Acción Revolucionaria Mexico Ασία
Refoundation Revolution  – USA (sympathizers)  Workers Revolutionary Party (Devrimici Isçi Partisi)–Turkey

Διεθνής οργανώσεις και κινήματα

Abnaa Elbalad– Palaistine

Workers International Vanguard League – South Africa

The Regional Party of Communists (RPK)– Russia

Working Group Maxrismus (AGM)– Austria

Japan Revolutionary Communist League /Revolutionary Marxist Faction(Kakumaru-ha)– Japan

Workers Struggle (LO)– France

Revolutionary Communist League (LCR)– France

Militant Debate– France

Faction of Workers Struggle– France

Unified Socialist Workers’ Party (PSTU) – Brazil

Brazil’s Landless Workers Movement (MST) – Brazil

Aльтернативы

Российская Коммунистическая партия-КПСС(РКП-КПСС)

 

Ενδιαφέρουσες διεθνής ιστοσελίδες

Marxists Internet Archive

Encyclopedia of trotskyism

Leftist  parties of the wolrd

Instituto del pensamiento socialista Karl Marx

TrotskyanaNet

Centre d’etudes et des recherhes sur les movements trotskyste et revolutionnaires internationaux

Fundación Andreu Nin

Trotsky institute of Japan

Critique , journal of socialist theory

La Haine

The Leon Trotsky museum in Mexico

Desaparecidos

The Hegel Society of America

The  International  Logic of History School

 

Ελληνικές αριστερές οργανώσεις και κόμματα

Κομμουνιστική Οργάνωση Ανασύνταξη

Νέο Αριστερό Ρεύμα

νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Επαναστατικό Κομμουνιστικό Κίνημα Ελλάδας

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας

Ξεκίνημα

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Κόντρα

Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας-Σπάρτακος

Αριστερή Ανασύνθεση

Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας

Μαρξιστικό Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (μαρξιστικό -λενινιστικό)

Διεθνιστική Εργατική Αριστερά

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς

Κόκκινο

Ανανεωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αριστερά

Συνασπισμός

Μαρξιστική Φωνή