Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, 6:30 μ.μ., EKA, 2ος όροφος

Tην Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023, 6:30 μ.μ., στο 2ο όροφο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, η Μαχόμενη Εργατική Κίνηση οργανώνει συζήτηση για τα συστήματα αξιολόγησης και το σκοπό για τον οποίο εφαρμόζονται από τους εργοδότες, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα. Στόχος, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, είναι να καταγραφεί η μεγαλύτερη δυνατή εμπειρία από τους ίδιους τους εργαζόμενους στους διάφορους χώρους εργασίας, από την εφαρμογή των συστημάτων αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων τους για τους εργαζόμενους.