Τα Βαλκάνια Σήμερα. Το παρόν ενός πληγωμένου τοπίου

Στο πλαίσιο του 3ου Συμποσίου Κινηματογράφου που διοργανώνει το Balkan Can Kino εκτίθενται έργα pop-up φωτογραφίας με θέμα “Τα Βαλκάνια Σήμερα. Το παρόν ενός πληγωμένου τοπίου”. 26 φωτογράφοι από 12…