Τι σημαίνει η συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας

Με το βλέμμα στραμμένο προς ανατολάς, στην Τουρκία και την κεντρική Μεσόγειο, στην… Λιβύη, υπογράφθηκε η συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών Ελλάδας και Ιταλίας. Είναι ένα ακόμη επεισόδιο στους εντεινόμενους…