Για το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης

Η προϊστορία του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης [χειρόγραφο ντοκουμέντο, γραμμένο στα γαλλικά, Aρχεία του Tρότσκι (Nο 16.367)]