Το ζήτημα των μαύρων στην Αμερική

Η «Νέα Προοπτική» δημοσιεύει σήμερα, ένα εν πολλοίς άγνωστο κείμενο του Λ. Τρότσκι που είχε δημοσιευθεί το 2001 σε δύο συνέχειες στην έντυπη  έκδοσή της για πρώτη φορά στα Ελληνικά…

Σχετικά με το Εθνικό Ζήτημα στις μεγάλες καπιταλιστικές χώρες

του Άμπρααμ Λεόν [Εισαγωγικό σημείωμα: Ο Άμπρααμ Λεόν είναι μια από τις σημαντικότερες μορφές του διεθνούς Τροτσκιστικού κινήματος. Χάθηκε νωρίς, σε ηλικία μόλις 26 χρόνων, ύστερα από βασανιστήρια, στο ναζιστικό…