Πρόσφυγες και κοινωνικός αποκλεισμός

Σάββατο 3 Απριλίου, 6 μ.μ. διαδικτυακή συζήτηση“ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ” Mια πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα εκδήλωση για το προσφυγικό και τον κοινωνικό αποκλεισμό…