ΕΚΤ, εκλογές στις ΗΠΑ και νέο πακέτο στήριξης στην Ευρωζώνη

Οι επικείμενες παρεμβάσεις της ΕΚΤ είναι προδιαγεγραμμένο ότι θα είναι σε τρία επίπεδα: επέκταση του PEPP σε όγκο και διάρκεια, περαιτέρω μείωση των επιτοκίων (είναι ήδη αρνητικά) και επέκταση της…