Στη μνήμη της Κομμούνας: 18 Μαρτίου 1871 - 150 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα

από Bλαντιμίρ Iλιτς Λένιν [Tα εργατικά προάστια -έγραφε η αθηναϊκή εφημερίδα «Mέλλον» το Mάρτη του 1871– Mπελβίλ και Bιλέτ τελούν ήδη από μέρες σε κηρυγμένη σχεδόν επανάσταση, οργανώνοντας καθημερινά διαδηλώσεις…