Το ταξικό υπόβαθρο του Φυλετικού Ζητήματος στις ΗΠΑ

Τα παρακάτω γραφήματα είναι από την Αμερικανική στατιστική υπηρεσία και δείχνουν το ταξικό υπόβαθρο του φυλετικού ζητήματος στις ΗΠΑ και παρατίθενται στην Wikipedia. Στο πρώτο γράφημα, φαίνεται ο μέσος όρος…