Ο Γιάνης Κορδάτος για τον Τρότσκι και τον Τροτσκισμό

«[…] δυνάμεθα δε να δώσωμεν τον ορισμό του τροτσκισμού ως εξής: «η πιστή εφαρμογή του επιστημονικού σοσιαλισμού (μαρξισμού) και των διδασκαλιών του Λένιν εις την μετεπαναστατικήν εποχήν της δικτατορίας του…

Λέων Τρότσκι: Τα μαθήματα της Παρισινής Κομμούνας

[Εισαγωγικό Σημείωμα: Πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, οι σοσιαλιστές και οι επαναστάτες γιόρταζαν επί 50 χρόνια την «Ημέρα της Κομμούνας», την επέτειο της Παρισινής Κομμούνας του 1871. Τότε για πρώτη…