Σύντροφος Γιαννατσής Γιάννης – 5 χρόνια μακρυά μας

Την 1η Σεπτεμβρίου του 2015 ο σύντροφος Γιάννης Γιαννατσής έφυγε από κοντά μας, αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό – αυτό δεν είναι σχήμα λόγου που συνήθως λέγεται. 5 χρόνια μετά, αυτό…