Οι αρχαιότητες του Σταθμού Βενιζέλου θυσία στο βωμό του κέρδους

Η Αττικό Μετρό (και πίσω της η κυβέρνηση) αρνιόταν μέχρι πρότινος την κατασκευή και παράδοση των σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης – εξαιρουμένου του Σταθμού Βενιζέλου, όπου έπρεπε/πρέπει να γίνουν οι…