Βρώμικες μεθοδεύσεις στην ΟΣΥ για τις προσλήψεις οδηγών και τεχνιτών

Σοβαρά ερωτήματα έχει εγείρει τόσο ο ίδιος ο διαγωνισμός πρόσληψης για την πλήρωση 423 οδηγών και τεχνιτών στην ΟΣΥ ΑΕ, όσο και ο χειρισμός από πλευράς διοίκησης στις διαδικασίες ελέγχου…