Το Περού μετά τον πρόεδρο Βιθκάρα

Μετά τα τελευταία γεγονότα και κινητοποιήσεις, στο Περού, με την διπλή κρίση, οικονομική και υγειονομική να πλήττει σκληρά τη χώρα, η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα οργανώνουν τις…