Με αφορμή τη συνέντευξη τύπου του ΣΕΗ για το live streaming

το live streaming υποσκάπτει και τη διαπαιδαγωγική και την ψυχαγωγική λειτουργία της τέχνης μας, γι’ αυτό και το θεωρούμε ως απόλυτα αρνητικό φαινόμενο από καλλιτεχνικής και πολιτικής άποψης.