Λέον Τρότσκι: Μάθετε να σκέφτεστε!

Μια φιλική υπόδειξη σε ορισμένους ακροαριστερούς (Παρατηρήσεις για την τακτική των επαναστατών διεθνιστών στον πόλεμο) By The Kathryn and Shelby Cullom Davis Library – Portrait of Leon Trotsky, by Yury…