Δρομοκαΐτειο: Η κρίση πανδημίας του Covid-19 ως ορόσημο της Ψυχιατρικής Αντιμεταρρύθμισης

Με ανακοίνωσή της η Πρωτοβουλία για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία καταγγέλλει ότι η πανδημία του Covid-19 χρησιμοποιείται από τους κυβερνώντες και τους κυρίαρχους ψυχιατρικούς κύκλους ως ευκαιρία για…