Για τα 200 χρόνια από το 1821

Το γεγονός ότι η ”ανεξαρτησία” της Ελλάδας ήταν υπό την ”εγγύηση” των τριών ”προστάτιδων” δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, δηλαδή ήταν μία εξ αρχής επικυριαρχούμενη ”ανεξαρτησία”,…

Μέρος β’ - Ο Ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

(απόσπασμα από το βιβλίο Κώστα Απέκα, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από το 1821 – 1921, τομ. Α’, 1851 -1853, Αθήνα 1933) «αφωρισμένοι… και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι και άλυτοι μετά…