Ανακοίνωση της Μαχόμενης Εργατικής Κίνησης για το 32ο Συνέδριο του ΕΚΑ

Σκέψεις και προβληματισμοί για τα καθήκοντα του ανεξάρτητου ταξικού συνδικαλισμού στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΑ.