Η Μαχόμενη Εργατική Κίνηση για το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων

Αξιολογήσεις, στοχοθεσίες, bonus στο Δημόσιο Τομέα: Οι νεοφιλελεύθεροι ευφημισμοί ΟΟΣΑ, ΔΝΤ, ΕΕ για περισσότερη δουλειά με λιγότερα λεφτά και καμία πρόσληψη, στους πρόσφατα ψηφισθέντες νόμους 4778/2021 και 4940/2022.