Ο Γιάνης Κορδάτος για τον Τρότσκι και τον Τροτσκισμό

«[…] δυνάμεθα δε να δώσωμεν τον ορισμό του τροτσκισμού ως εξής: «η πιστή εφαρμογή του επιστημονικού σοσιαλισμού (μαρξισμού) και των διδασκαλιών του Λένιν εις την μετεπαναστατικήν εποχήν της δικτατορίας του…