Το μεγάλο ψέμα της "δίκαιης ανάπτυξης"

Το μεγάλο ψέμα της “δίκαιης ανάπτυξης”

ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΦΑΝΕΡΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ”ΚΡΥΦΕΣ” ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΈΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η ίδια η κυβέρνηση διέψευσε, και μάλιστα πολύ πρόωρα, το κεντρικό πολιτικό ”αφήγημά” της περί ”δίκαιης ανάπτυξης”.

Τι προβλέπει αυτό το ”αφήγημα”; Προβλέπει ότι όχι μόνο επανήλθαν οι θετικοί ρυθμοί μεταβολής του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ), αλλά και ότι αυτή η μεγέθυνση στην οικονομία θα μοιρασθεί ”δίκαια”, δηλαδή σε όλα τα μέλη της κοινωνίας.

Και πώς η κυβέρνηση διαψεύδει το δικό της «αφήγημα»; Καταρχάς με τα έως τώρα πεπραγμένα της, δηλαδή τις μειώσεις σε συντάξεις και την επέλαση της ελαστικής απασχόλησης, αλλά -προπαντός- και με εκείνα τα οποία έχει προσυπογράψει για την επόμενη 5ετία. Αυτό γίνεται σαφές στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής για την περίοδο 2018 -2022, το οποίο ψήφισε στη Βουλή.

Σ’ αυτό εγγράφονται προβλέψεις για περικοπές 3,2 δισ. ευρώ από τις δαπάνες για κύριες και επικουρικές συντάξεις από το 2019 και έπειτα, δηλαδή μετά τη λήξη του 3ου Μνημονίου.

Μ’ άλλα λόγια οι εν λόγω δαπάνες θα μειωθούν κατά 10%, αφαιρώντας αντίστοιχο ποσοστό, κατά μέσο όρο, από το εισόδημα των συνταξιούχων.

Την ίδια περίοδο, όμως -προσοχή !- θα μειωθούν κατά 1% τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι το πλήθος των απασχολούμενων θα αυξηθεί σωρευτικά έως το 2022 κατά περίπου 9% (ή κατά 1,5% -2% κάθε χρόνο).

Τι σημαίνει αυτό; Απλά, ότι θα μειωθούν δραματικά (ενδεχομένως κατά 9% -10% , δηλαδή όσο και οι συντάξεις) οι αμοιβές των εργαζομένων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών. Εξηγούμαστε : Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό των αποδοχών των μισθωτών και των μη μισθωτών (ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες).

Συγκεκριμένα, καταβάλλουν κάθε μήνα εισφορές 26,9% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ της κύριας ασφάλισης και της ιατροφαρμακευτικής περιθαλψης. Έτσι αν ένας αυταπασχολούμενος είχε εισόδημα από την επαγγελματική δραστηριότητά του ύψους 1000 ευρώ/μήνα το 2018, θα καταβάλλει κάθε μήνα 269 ευρώ από το 2019.

Τρείς εναλλακτικοί τρόποι υπάρχουν για να αυξηθεί το ποσό που εισπράττουν οι ασφαλιστικοί φορείς από τις εισφορές. Είτε να αυξηθούν οι αμοιβές, είτε να αυξηθεί το πλήθος εκείνων που τις καταβάλλουν, δηλαδή οι μισθωτοί και οι μη μισθωτοί, είτε να αυξηθεί το ποσοστό των εισφορών (είτε, φυσικά, ένας συνδυασμός των προαναφερθέντων παραγόντων).

Δεδομένου ότι το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προβλέπει αύξηση του πλήθους εκείνων που καταβάλλουν εισφορές, μείωση του ποσού που αυτοί καταβάλλουν και καμία νέα μεταβολή στα ποσοστά των εισφορών, τι άλλο μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των συνολικών εσόδων από εισφορές, εκτός από μείωση των αμοιβών; Τίποτα άλλο, εκτός από αυτή.

Και αυτό την ώρα που προβλέπεται πως το ΑΕΠ θα αυξάνεται κάθε χρόνο έως το 2022 κατά 2% ή σχεδόν 10% σωρευτικά.

Σε ποιες τσέπες, λοιπόν, θα πάει η προβλεπόμενη συνεχής αύξηση του “τζίρου” του ελληνικού καπιταλισμού τα επόμενα 5 χρόνια; Πάντως όχι στις τσέπες των συνταξιούχων και των εργαζομένων . Αυτοί για κάθε 2% επιπλέον που θα τσεπώνουν οι Έλληνες καπιταλιστές, θα χάνουν από 2%, δηλαδή όλοι μαζί (συνταξιούχοι και εργαζόμενοι) 4%…

Έτσι οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι, αφού πλήρωσαν την ”ανάπτυξη” του ελληνικού καπιταλισμού την περίοδο 1996 -2006 και έπειτα, την περίοδο 2007 -2018 την καθίζησή του (χρεοκοπία, Μνημόνια), τώρα, την περίοδο 2018 -2022, καλούνται να πληρώσουν την ”έξοδό” του από τα Μνημόνια.

Δ.Κ.