Το Πολυτεχνείο “αδειάζει’’ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Το Πολυτεχνείο “αδειάζει’’ το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Με ανακοίνωσή της, η πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ξεμπροστιάζει το υπουργείο Παιδείας για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο προκύπτει από την “αναβάθμιση”  (μέσω της συγχώνευσής τους) των ΤΕΙ Πειραιά και ΤΕΙ Αθήνας.

Στην ανακοίνωση του Πολυτεχνείου αναφέρεται πως το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής οικειοποιείται ονομασίες τμημάτων και γνωστικών αντικειμένων χωρίς αυτές οι ονομασίες να προκύπτουν από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών, αλλά και χωρίς να αντανακλούν μια αναβάθμιση στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων. Αντίθετα έχουν ως αποτέλεσμα τη σύγχυση των φοιτητών.

Η πρυτανεία του Πολυτεχνείου, που για τα δικά της συμφέροντα από παλιά αντιτίθενται στην  ‘ανωτατοποίηση’ των ΤΕΙ ή οποιουδήποτε άλλου τμήματος στην Αθήνα, λέει μια αλήθεια: Η αναβάθμιση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά μέσω της συγχώνευσης στο ‘Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής’ είναι μόνο κατ’ όνομα.

Γ.Φ.

Σπουδαστής ΤΕΙ-Πειραιά