ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ... ΔΑΙΜΩΝ

 

 

Στο προηγούμενο φύλλο της Ν.Π., στο κείμενο Ο νυν καιρός, Σκέψεις πάνω στο μυθιστόρημα Η Άκρα Ταπείνωση της Ρέας Γαλανάκη, παραλείψαμε το όνομα του συγγραφέα. Είναι ο Σάββας Μιχαήλ.