Βασίλης Μάγγος, το γελαστό παιδί

Του Γιάννη Πευκιώτη