Επόμενο τέυχος Νέας Προοπτικής Σάββατο 18/5

Ανακοίνωση

Η έκδοση της Νέας Προοπτικής για τις 11/5 μεταφέρεται για το Σάββατο 18/5 

στο πλαίσιο αλλαγών που έχουν αποφασισθεί για την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης

που διοργανώνει το ΕΕΚ το διήμερο 9 και 10 Ιουνίου”.