ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αυτούς τους δήμους θα παραλάβουν οι νικητές των εκλογών

Πολύς λόγος γίνεται στα ΜΜΕ για τον ένα ή τον άλλο αστό υποψήφιο των δημοτικών εκλογών της 18ης – 25ης Μάη, αλλά κανένας τους δεν μιλά για το τι δήμους θα παραλάβουν οι νικητές αυτών των εκλογών. Γιατί να το κάνουν, άλλωστε, όταν ξέρουν πως σύμφωνα με το νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015 – 18, από την 1η Σεπτέμβρη που θα αναλάβουν οι νέοι δήμαρχοι τα καθήκοντά τους :
• Θα απαγορεύονται πλέον δια νόμου τα ελλείμματα στον προϋπολογισμό των δήμων.
• Ο προϋπολογισμός των ΟΤΑ θα στηρίζεται ολοένα και περισσότερα στα ίδια έσοδα (δημοτικά τέλη, ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, έσοδα από φόρους, λοιπά τέλη και παροχή υπηρεσιών).
• Οι επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό θα μείνουν σχεδόν σταθερές.
• Οι αμοιβές προσωπικού θα παραμείνουν σταθερές.
• Οι δαπάνες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα αυξηθούν αλλά θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια απορρόφησης τους.

Πιο αναλυτικά, οχτώ είναι οι προτεραιότητες για τους νέους δημάρχους, εφόσον αποδεχτούν τις επιταγές του Μεσοπροθέσμου Προγράμματος:
1. Οι προϋπολογισμοί θα αναμορφώνονται υποχρεωτικά από τους ίδιους τους ΟΤΑ, σε περίπτωση διαπίστωσης αποκλίσεων με βάση τις εκθέσεις αποτελεσμάτων εκτέλεσής τους, έπειτα από το 2ο και το 3ο τρίμηνο κάθε έτους, ώστε σε καμία περίπτωση να μην καταστούν ελλειμματικοί οι προϋπολογισμοί.
2. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας αξιολογεί και ελέγχει την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού κάθε ΟΤΑ. Αν διαπιστωθούν αποκλίσεις από τους τριμηνιαίους στόχους άνω του 10% παρέχει οδηγίες στον συγκεκριμένο ΟΤΑ για τη διόρθωση της απόκλισης. Εφόσον ο ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει τις ίδιες αποκλίσεις από τους στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα απαιτούμενα μέτρα, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης, ο τρόπος υλοποίησης του οποίου καθορίζεται από το Παρατηρητήριο.
3. Οι προσλήψεις και οι διορισμοί του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων και ειδικοτήτων αναστέλλονται έως την 31/12/2016.
4. Οι ΟΤΑ μπορούν να πραγματοποιούν προσλήψεις και διορισμούς τακτικού προσωπικού των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
5. Έχει εισαχθεί το πρόγραμμα της “εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας” (3500 δημοτικοί υπάλληλοι). Από την 30 Ιούνη ξεκινά η αξιολόγηση των δημοτικών υπαλλήλων, η οποία [προαποφασισμένα] θα δώσει βαθμό κάτω από τη βάση στο 15% των 75.000 περίπου υπαλλήλων στους δήμους. Αν οι ίδιοι υπάλληλοι πάρουν για 2η φορά βαθμό κάτω από τη βάση θα χάσουν μέρος του μισθού τους ή θα απολυθούν.
6. Προχωρά η καταγραφή και η αξιολόγηση του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των Δήμων με σκοπό τη βέλτιστη επιχειρηματική αξιοποίησή της και την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δημόσιων υπηρεσιών. Yπενθυμίζεται ότι η περιουσία των δήμων έχει ενταχθεί στο “χαρτοφυλάκιο” του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ).
7. Υποστηρίζονται έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα σε τομείς, όπως η διαχείριση απορριμμάτων, ο ηλεκτροφωτισμός, η φύλαξη των σχολείων (outsourcing).
8. Αλλάζει ο τρόπος λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και προωθείται η επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Ένα μεγάλο μέρος των ΔΕΥΑ έχει μείνει χωρίς χρηματοδότηση από το Κράτος από την 1η Μάη του 2014, γιατί οι εργαζομένοί τους αρνήθηκαν να απογραφούν σύμφωνα με την εντολή του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δ.Κ.