ΑΠΟΛΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΟΥΝ "ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΟΥ"

Το ΕΣΠΑ δεν θα χρηματοδοτεί πλέον μόνο δημοσια έργα αλλά και… δημοσίους υπαλλήλους. Οι θέσεις εργασίας όσων δημοσίων υπαλλήλων συνταξιοδοτηθούν, μετακινηθούν ή απολυθούν θα καλυφθούν από μια νέα γενιά συμβασιούχων αποκλειστικά μισθοτούμενη από τα κοινοτικά κονδύλια του ΕΣΠΑ. Οι νέοι αυτοί υπάλληλοι στο δημόσιο:
θα δουλεύουν υπογράφοντας συμβάσεις έργου. Αυτό σημαίνει πως θα απολύονται μόλις λήγει αυτή η σύμβαση έργου για να προσλαμβάνονται, ίσως, αργότερα, άλλοι στη θέση τους.
θα έχουν ασφάλιση ΟΑΕΕ. Δηλαδή θα πρέπει οι ιδιοι να πληρώνουν την ασφάλιση τους και όχι το Κράτος (ή η κοινότητα).
θα παίρνουν πολύ μικρότερο μισθό  απ’   ό,τι οι μόνιμοι ή συμβασιούχοι προκάτοχοί τους. Υπολογίζεται ο μέσος μισθός δεν θα είναι πάνω από 900 ευρώ.
 θα προωθούνται μέσω «εταιρειών συμβουλευτικής», « εταιρειών προσωρινής απασχόλησης» και… προσωπικών συστάσεων. Με άλλα λόγια, το ΕΣΠΑ θα δίνει εργολαβίες σε εταιρείες συμβούλων και εταιρείες υπενοικίασης εργαζομένων για να εκμεταλλεύονται παιδιά που κατά τα άλλα είναι προς όφελος του δημοσίου…
θα πληρώνονται με κονδύλια του ΕΣΠΑ. Οι κοινοτικοί πόροι θα μπουν πρώτοι (και μάλλον θα παραμείνουν μόνοι…) στον “αγώνα” της κυβέρνησης ενάντια στην ανεργία, ιδίως των νέων.
Μ’ αυτόν τρόπο ετοιμάζεται η κυβέρνηση να καλύψει σιωπηρά, αργά αλλά σταθερά όλα  τα κενά που θα αφήσει πίσω της η μείωση κατά  200.000 του προσωπικού του δημοσίου που θα έχει συντελεστεί έως το τέλος του 2015 σε σχέση με τις αρχές του 2011. Το 2011 πάνω από 900.000 δούλευαν στο δημόσιο, ενώ πέντε χρόνια μετά, εκτιμάται ότι θα έχουν πέσει στις 700.000. Πάνω από 150.000 θα έχουν φύγει μέσω του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις. Τουλάχιστον 25.000 θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα κινητικότητας, αρκετές χιλιάδες από τους οποίους θα απολυθούν, ενώ πέρα από αυτούς, 15.000 θα απολυθούν στα σίγουρα.
Υπάρχουν ήδη δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα των προθέσεων της κυβέρνησης για τη νέα πολιτική απολύσεων – προσλήψεων στο δημόσιο.
Όπως  έγινε σαφές και από τα λεγόμενα του Υφυπουργού Ανάπτυξης  Νότη Μηταράκη κατά την παρουσίαση της  πρότασης για την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Εnterprise Greece S.A.),  για τη στέλεχωση της Enterprise Greece S.A. η οποία θα συσταθεί με συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Εξωτερικών θα προσληφθούν επιπλέον 80 άτομα, πέρα από τα 60 που ήδη εργάζονται στους υπό συγχώνευση φορείς του Invest in Greece και του Οργανισμού Ελληνικού Εξωτερικού Εμπορίου. Αυτοί οι 80 σύμβουλοι θα συμπεριληφθούν στους 15.000 υπαλλήλους που θα προσληφθούν στο δημόσιο  έναντι των ισάριθμων υπαλλήλων που θα πρέπει να απολυθούν. Επίσης όσοι προσληφθούν ως «σύμβουλοι» στην Enterprise Hellas θα πληρώνονται προπαντός από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ.
Την ίδια στιγμή που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρισθεί η τύχη της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ ), η οποία χρηματοδοτείται με πόρους του ΕΣΠΑ σε σχέση με την αλλαγή των οργανογραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν μέρος του υφιστάμενου προσωπικού σε καθεστώς «κινητικότητας»,  ετοιμάζεται σύμβαση με 20 «συμβούλους» για τη διαχείριση ενός από τα δύο έργα προτεραιότητας και πιο συγκεκριμένα τις  Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠΕΚΟ). Οι σύμβουλοι αυτοί δεν θα υπάγονται στη συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων που εργάζονται αυτή τη στιγμή στην ΕΥΚΕΚΟ.

Δ.Κ.