Κάλεσμα και αφίσα για την ημέρα δράσης 18 Μαϊου του POR- Partido Obrero Revolucionario (Chile) [Επαναστατικό Εργατικό Κόμμα Χιλής]

Η παραμονή του Piñera στην κυβέρνηση και ολόκληρο το [δικτατορικό] πινοτσετικό καθεστώς του απειλεί την εργασία, την υγεία, τη ζωή εκατομμυρίων, ενώ βιώνει μια βαθιά πολιτική κρίση.

Η ελεύθερη, κυρίαρχη και με αποφασιστικές αρμοδιότητες συντακτική συνέλευση προσφέρεται τώρα ως μια επείγουσα αφετηρία των εργαζομένων ενόψει της υγειονομικής και καπιταλιστικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε.

Για μια καραντίνα χρηματοδοτημένη από το μεγάλο κεφάλαιο υπό τον έλεγχο των εργαζομένων!

Έξω ο Piñera και ολόκληρο το καθεστώς του!

Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ο Σοσιαλισμός ή η Βαρβαρότητα.

Με μια κυβέρνηση της εργατικής τάξης.