Καμπάνια Οικονομικής Στήριξης της Νέας Προοπτικής

Καμπάνια Οικονομικής Στήριξης της Νέας Προοπτικής

Η Κεντρική Επιτροπή του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος αποφάσισε να κηρύξει καμπάνια στήριξης της εφημερίδας του, της Νέας Προοπτικής. 100 Χρόνια από τον Κόκκινο Οκτώβρη δεν ξεχνάμε ότι στο κέντρο της οικοδόμησης του μπολσεβίκικου επαναστατικού κόμματος πάντα βρισκόταν η επαναστατική εφημερίδα.

Η καμπάνια έχει θέσει στόχο την συγκέντρωση 6.000 ευρώ για την στήριξη, τεχνική βελτίωση και επέκταση της Νέας Προοπτικής και των εκδόσεών της.

Η πορεία κάλυψης του στόχου θα ανακοινώνεται από τις εκδόσεις της εφημερίδας.    

3/11/2017