ΚΡΥΦΗ "ΒΟΜΒΑ" 6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

Πάνω από… 6,2 δισ. ευρώ πρόσθετα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές θα πρέπει να βρουν οι διοικήσεις των Ταμείων από φέτος μέχρι το 2018 για να αποφευχθούν νέες άγριες περιστολές δαπανών για συντάξεις και κοινωνικές παροχές προς τους ασφαλισμένους, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Μόνο με αυτά τα λεφτά που θα προέλθουν από επιπλέον τρέχουσες και παλιότερες ασφαλιστικές εισφορές και τα οποία αντιστοιχούν σε σχεδόν 1,2 δισ. ευρώ κάθε χρόνο (3,3% των ετήσιων εξόδων των ταμείων), θα μπορούσαν να κλείσουν οι πέντε «τρύπες» των Ταμείων εύρους τουλάχιστον 4,6 δισ. ευρώ που ανοίγονται λόγω της μείωσης των κοινωνικών πόρων, των εισπράξεων του Δημοσίου υπέρ τρίτων, της κρατικής χρηματοδότησης και των εργοδοτικών εισφορών από τη μια μεριά και την αύξηση των δαπανών για συντάξεις από την άλλη στην περίοδο 2014 – 2018. Πώς όμως αναμένει η κυβέρνηση να αυξηθούν τα έσοδα των Ταμείων από τις ασφαλιστικές εισφορές;
Το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπει ανάπτυξη 3,3% κατά μέσο όρο την περίοδο 2015 – 2018. Αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης -υποτίθεται- θα ρίξουν το ποσοστό της ανεργίας στο τέλος της επόμενης πενταετίας κοντά στο 15,9 % του εργατικού δυναμικού της χώρας από το 25,8% που ήταν πέρσι (δηλ. κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες).
Από αυτές τις προβλέψεις για το ΑΕΠ και το ποσοστό της ανεργίας, προκύπτει η πρόβλεψη για αύξηση των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών κατά μέσο όρο 490 εκατ. ετησίως.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο :
• Από τα 11,920 δισ. ευρώ που αναμένεται να φτάσουν τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές το 2014, το ΥΠΟΙΚ προβλέπει ότι το 2018 θα φτάσουν τα 13,880 δισ. ευρώ (1,960 δισ. ευρώ ή 490 εκατ. ευρώ ετησίως), δηλαδή να αυξηθούν κατά 14,2%.
• Θα υπάρξει αύξηση των εσόδων από τη ρύθμιση οφειλών από τα 747 εκατ. ευρώ πέρσι στα 1,034 ευρώ φέτος, ενώ μέχρι πέρσι οι προβλέψεις αναθεωρούνταν συνέχεια προς τα κάτω. Κατά μέσο όρο το ΥΠΟΙΚ και το Υπουργείο Εργασίας προβλέπουν ετησίως την είσπραξη ετησίως 853 εκατ. ευρώ από ρυθμισμένες οφειλές για την περίοδο 2014 – 18 (4,267 συνολικά).
Αν στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, προσθέσουμε και τις παλιότερες οι οποίες προβλέπεται από το Μεσοπρόθεσμο να εισπράττονται μέσω των ρυθμίσεων (4, 267 δισ. ευρώ στο διάστημα 2014 – 18), τότε οι επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να ανέλθουν στα 6,227 δισ. ευρώ έτσι ώστε να συνεχίζονται να πληρώνονται «κανονικά» οι συντάξεις και οι άλλες παροχές.
Για να αντιληφθεί κανείς πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό το σενάριο, αρκεί να μάθει πως παρότι φέτος αναμένεται να μειωθεί η ανεργία στο 24,5% του εργατικού δυναμικού από το 25,8% πέρσι, έχει αναθεωρηθεί προς τα… κάτω στο Μεσοπρόθεσμο η πρόβλεψη για τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές.
Έτσι, ενώ στην εισηγητική έκθεση του φετινού προϋπολογισμού οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπονταν να φτάσουν τα 12,129 δισ. ευρώ στο Μεσοπρόθεσμο προβλέπονται στα 11,920 δισ. ευρώ (209 εκατ. ευρώ λιγότερες)!

Τα 6,227 δισ. ευρώ (1,960 από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές και 4,267 από ρυθμίσεις) που προσδοκά το ΥΠΟΙΚ ότι θα εισπραχθούν επιπλέον μέχρι τέλους της 5ετίας θα πρέπει καλύψουν και με το παραπάνω τις «τρύπες» που θα προκύψουν βασικά από:
• τη μείωση των Εισπράξεων Δημοσίου υπέρ τρίτων κατά 1,009 δις ευρώ από φέτος και την παραμονή τους στα επίπεδα 9,894 δισ. ευρώ μέχρι το 2018
• τη μείωση των κοινωνικών πόρων κατά 415 εκατ. ευρώ από φέτος μέχρι το 2015 και την παραμονή τους στα επίπεδα των 750 – 790 εκατ. ευρώ μέχρι το 2018.
• Τη μείωση των επιχορηγήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 1,585 δισ. ευρώ σε σχέση πέρσι (από 10,487 δισ. ευρώ το 2013 στα 8,902 δις. ευρώ φέτος). Ωστόσο το Μεσοπρόθεσμο προβλέπει από το 2015 αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 558 εκατ. ευρώ (από 8,902 το 2014 στα 9,460 εκατ. ευρώ) και την παραμονή της ακριβώς στα επίπεδα των 9,325 δισ. ευρώ για όλη την περίοδο 2016 – 18.
• Τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 3,9% η επίδραση της οποίας δεν έχει ακόμα εκτιμηθεί σε όλο της το εύρος, όπως παραδέχονται στο ΥΠΟΙΚ.
• Την αναμενόμενη αύξηση των δαπανών για συντάξεις κατά 1,111 δισ. ευρώ (από τα 22,978 δισ. ευρώ φέτος στα 24,089 δισ. ευρώ το 2018).

Δ.Κ.