ΜΥΝΗΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΡΠΚ (ΡΩΣΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ)

Στις 12 Οκτωβρίου  2014, ενόψει της δίκης  της 13ης Οκτωβρίου για τον βαρύτατο τραυμτισμό της από τους ΔΕΛΤΑδες, η Εκτελεστική Επιτροπή του ΡΠΚ( Ρωσικό Κόμμα Κομμουνιστών) απέστειλε  μήνυμα συμπαράστασης στην σ. Αγγελική Κουτσουμπού, στον σ. Θόδωρο Κουτσουμπό και σε όλα τα μέλη του ΕΕΚ