ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΕΙ Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

 

 

 

Σύλλογος Διοικητικών Παν/μίου Αθηνών

Τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, το ΕΚΠΑ μαζί με τα υπόλοιπα ΑΕΙ-ΤΕΙ έχουν υποστεί μια απίστευτη οικονομική αιμορραγία, λόγω της συνεχόμενης υποχρηματοδότησης και του, ήδη από το 2012, συντελεσθέντος «κουρέματος» των ομολόγων τους (βλ. PSI). «Θυσίες» στο όνομα της «δημοσιονομικής σταθερότητας», που κόστισαν στα Πανεπιστήμια πολύ ακριβά.

Σήμερα, η κυβέρνηση προχωράει στη μεταφορά όλων των ταμειακών διαθεσίμων των φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδας και τη συνακόλουθη δέσμευσή τους. Με τον τρόπο αυτό, αναγκάζει σε υποχρεωτικό εσωτερικό δανεισμό έναντι εβδομαδιαίων ρέπος, δηλαδή κρατικών χρηματιστηριακών τίτλων. Η κυβέρνηση επικαλείται λόγους εκτάκτου και επείγουσας ανάγκης, που προκύπτουν από τις τοκογλυφικές επιταγές. Αλήθεια, για πόσο διάστημα;

Είμαστε πάντοτε υπέρ ενός Πανεπιστημίου με μόνιμο προσωπικό που θα προάγει τη γνώση, την καινοτομία, την έρευνα για τις κοινωνικές ανάγκες, και βέβαια, την κριτική σκέψη, την αμφισβήτηση, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και την κοινωνική, συνδικαλιστική, πολιτική δράση.

Ένα στραγγαλισμένο οικονομικά Ίδρυμα όμως, δε θα μπορεί να παρέχει ούτε τα στοιχειώδη προς τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους μισθολογικά εξαρτώμενους άμεσα απ’ αυτό συμβασιούχους. Κοινωνικές παροχές και θέσεις εργασίας τίθενται σε κίνδυνο, όπως και πολλές πλευρές της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

Διάφοροι παράγοντες στα Πανεπιστήμια αντιδρούν σήμερα όψιμα στη δέσμευση των διαθεσίμων, ενώ δεν αντέδρασαν στο παρελθόν σε σειρά άλλων μνημονιακών μέτρων, αντίθετα έσπευσαν να τα εφαρμόσουν. Όταν η αντίδραση εξαρτάται από το ποιος βρίσκεται στην κυβέρνηση, η υποκρισία περισσεύει. Περισσεύει επίσης, στην περίπτωση εκείνων που αντιδρούν γιατί στην ουσία θέλουν απείραχτες τις δικές τους δουλειές. Για τους οποίους, μετά τη δέσμευση του υπουργού Παιδείας για εξαίρεση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), το πρόβλημα μάλλον «λύθηκε» και μπορούν τώρα να σαλπίσουν παύση διαμαρτυρίας.

Το γεγονός ότι στο παρελθόν ιδιωτικά συμφέροντα εμπλέκονταν στη διαχείριση μέρους των όποιων αποθεματικών με την προστασία και την ανοχή διοικήσεων, κυβερνήσεων, κ.α., δε νομιμοποιεί την κυβέρνηση να δεσμεύει τα όποια διαθέσιμα των φορέων.

Το δεδομένο είναι ένα: Τα Πανεπιστήμια, και όλοι οι φορείς του Δημοσίου, υποχρηματοδοτούνται. Και η όποια κρατική επιχορήγηση δεν έρχεται σχεδόν ποτέ στην ώρα της. Η αδυναμία επιτέλεσης βασικών λειτουργιών είναι εδώ και χρόνια γεγονός. Πόσο ακόμα, στο όνομα των δανειακών υποχρεώσεων, θα συνεχίζεται η διάλυση ακόμα και των στοιχειωδών κοινωνικών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα;

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ της απόφασης για δέσμευση των ταμειακών διαθεσίμων. Θέτουμε το πρόβλημα “επί τον τύπον των ήλων” και όχι ευκαιριακά, όπως κάνουν χθεσινοί υπερασπιστές των μνημονίων και σημερινοί διαπρύσιοι κήρυκες της πολιτικής ανυπακοής, διοικήσεις, συνδικαλιστές και πολιτικοί.

Καμιά θυσία για το Χρέος, να διαγραφεί τώρα!
 
Για το Δ.Σ.
Ο Αντιπρόεδρος                               Η Γ. Γραμματέας
Σπύρος Ανδριώτης                          Μαρλέν Λογοθέτη