Ο Ρόλος της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Απόσπασμα από το βιβλίο του Κώστα Απέκα, Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ από το 1821–1921, τομ. Α’, 1851-1853, Αθήνα 1933