ΠΑΤΡΑ: ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ, ΜΕ ΠΟΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

 

 

Την Τρίτη 19 Μάη, η λέσχη της Νέας Προοπτικής στην Πάτρα, φιλοξένησε την εκδήλωση της ΟΕΝ “Φοιτητικές εκλογές 13ης Μάη – Αποτελέσματα και προοπτικές για το φοιτητικό κίνημα και την ΕΑΑΚ”.

Σημείο αφετηρίας της συζήτησης αποτέλεσαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Δράσης της ΟΕΝ για τα αποτελέσματα των εκλογών.

Πέρα από την προσπάθεια εκτίμησης της εμπειρίας της πάλης του φοιτητικού κινήματος, ο γραμματέας της ΟΕΝ, Νίκος Τζιρής, στην εισήγησή του έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην εκτίμηση των ορίων της νέας κυβέρνησης μπροστά στη διαφαινόμενη συμφωνία με τους “θεσμούς”-Τρόικα και έθεσε στο επίκεντρο της πάλης την ανάγκη για μια επαναστατική στρατηγική στο φοιτητικό κίνημα και την ΕΑΑΚ σαν τη μόνη δυνατή απάντηση στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το φοιτητικό κίνημα.

Η θεωρία και η πράξη της Διαρκούς Επανάστασης πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα ενός επαναστατικού μαρξιστικού επανεξοπλισμού του φοιτητικού κινήματος μέσα στις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Υπό αυτό το πρίσμα, η Οργάνωση Επαναστατικής Νεολαίας θα αντιμετωπίσει τις πολιτικές συγκρούσεις μέσα στο φοιτητικό κίνημα και μέσα στην ίδια την ΕΑΑΚ η οποία βρίσκεται σε κρίση στρατηγικού προσανατολισμού.

Ο κύκλος συζητήσεων της ΟΕΝ μετά τις φοιτητικές εκλογές αποτελεί σημείο έναρξης ενός διαλόγου του οποίου τα αποτελέσματα θεωρούμε ζωτικά για το φοιτητικό κίνημα, την επαναστατική αριστερά και την ΕΑΑΚ.

Ε.Ι.